Waarom Interim??

Als u voor een korte tijd (projectmatig) kennis en ervaring nodig heeft is het inhuren van een Interim Manager een uitstekende oplossing. Interim Managers zijn in zeer korte tijd operationeel en kunnen door hun kennis en kunde de knelpunten van uw organisatie snel aanwijzen en oplossen. Een Interim Manager biedt u flexibiliteit en snelheid waardoor de kosten in verhouding blijven. Het doel is altijd hetzelfde: meer omzet door hogere kwaliteit!

Opdrachtgever “Startende ondernemer”

 

Het ondernemerschap roept veel vragen op. Vaak zijn deze vragen niet eenvoudig te beantwoorden omdat ze te maken hebben met het groeipad dat een ondernemer voor ogen heeft. Deze mist de rust en de ‘grijze haren’ om even afstand te nemen om rustig na te denken over de consequenties van bepaalde acties. Per slot van rekening wil een ondernemer verder!

In een dergelijke situatie is het fijn om te kunnen klankborden met iemand die wel deze ervaring heeft.

Het coachen van een startende ondernemer is een opdracht die Rev-Up! nooit als losstaand ziet. Alleen door mee te werken in de bedrijfsvoering en door de verantwoording te hebben over een deel van het werk waar de startende ondernemer geen tijd voor heeft of minder sterk in is kan echt resultaat geboekt worden. Bij Rev-Up! staan de beste stuurlui aan het roer en niet op de kant…

De betreffende ondernemer wilde met zijn bedrijf groeien door personeel aan te nemen en zelf minder facturabel voor klanten te werken, dat moest zijn personeel doen. Samen werd zijn productenpallet bepaald en de markt daarvoor in kaart gebracht. Prospects werden benaderd en tegelijkertijd werden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd. Alle coaching werd gericht op het zelfstandig kunnen uitvoeren van gesprekken met klanten en personeel, terwijl de financiele implicaties van acties duidelijk werden gemaakt.

Na een relatief korte tijd was de ondernemer in staat om besluitvaardig en met visie de toekomst tegemoet te treden.

De onderneming heeft zijn plaats in de markt ingenomen. Het bestaansrecht is duidelijk en de ondernemer leidt zijn organisatie zoals een directeur dat hoort te doen: met visie en respect!